menu

Íslenska

Lærum og leikum með hljóðin
Leik- og grunnskóli

Fyrir allar barnafjölskyldur og skóla
Lærum og leikum með hljóðin er fjölbreytt framburðarefni eftir Bryndísi Guðmundsdóttur sem er ætlað börnum foreldrum og fagfólki til að undirbúa rétta hljóðmyndun og styrkja undirbúningsfærni fyrir lestur.

Orðagull – Snjallforrit
Leik- og grunnskóli

Meginmarkmið Orðagulls forritsins er að efla orðaforða og styrkja málskilning, vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, lesskilning og máltjáningu barna, en samkvæmt höfundunum eru þetta alltmikilvægir undirstöðuþættir  máls og læsis. Þar af leiðir hentar forritið ekki eingöngu börnum, þó það sé afar vinsælt á leik- og í grunnskólum landsins, heldur einnig öllum þeim sem glíma við erfiðleika er snúa að fyrrnefndum þáttum. Þjálfunin sem um ræðir varðar m.a. vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, orðaforða og endursögn. Appið hentar einnig nemendum með íslensku sem annað tungumál.

Georg og félagar
2 – 9 ára

Georg er alltaf að gera eitthvað skemmtilegt með félögum sínum. Hvort sem það er að leika sér með bókstafina, tölustafina, leggja saman og draga frá eða læra á klukku.

Út fyrir bókina
1. – 7. bekkur

Snjólaug og Unnur Líf kennarar í Grunnskóla Vestmannaeyja deila frábærum verkefnum þar sem horft er út fyrir hefðbundna skólabók og tengjast verkefnin fjölbreyttum áhugasviðum krakka í 1.-7.bekk þó flest verkefnin séu með 4.bekk í huga.
Þetta eru íslensku- og strærðfræðiverkefni með áherslu á lesskilning. Einnig er að finna náttúrufræðiverkefni og hreyfispjöld.

Gagnvirk verkefni
1. – 7. bekkur

Góð síða með fjölbreyttum og skemmtilegum æfingum fyrir 1.-7. bekk. Heyrðum í kennara sem notar hana mikið í sérkennslu.

Vendinámstorg
8. – 10. bekkur og framhaldsskóla

Kennslumyndbönd á íslensku fyrir unglingadeild grunnskóla og framhaldsskólanemendur í stærðfræði, íslensku, námstækni, eðlisfræði og jarðfræði.

Fjölbreytt kennsla fyrir fjöruga krakka
1. – 4. bekkur

Námsefni til útprentunar frá Hlín Magnúsdóttur sérkennara á yngsta stigi grunnskóla.
Einnig verkefni í lestri, íslensku, fínhreyfingum, málþroska ofl.

Paxel123
Eldri leikskólabörn og 1. – 2 .bekkur

Síða sem inniheldur skemmtilegt námsefni.